Filter pre vyhľadávanie tehliarskych značiek

Identifikačné číslo:
Písmená, alebo čísla: Všetky
Symbol:
Vyberte symbol

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL, pre výber všetkých stlačte tu.


forma:
Dátumy a čísla:
Orámovanie:
Reliéf znakov:
Región:
Vyberte región

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL


Datovanie:


Počet nájdených výsledkov: 4000zoznam mini Vytlačiť do PDF
IČ: Zobrazenie Popis Rozmery Lokalita Komentár Zbierka
0020 -erb bratislavský 28,5 x 14 x 6
Bratislava
štylizovaný erb mesta Bratislava
Gabriel Szöllösi
2021 -erb Bratislavy 28 x 13,5 x 6,5
Bratislava
Ľubomír Ščevík
3008 -erb rodu Amade 28,5 x 15 x ?
Horný Bar (Dunajská Streda)
Peter Nagy
3009 -erb rodu Amade 28 x 13 x ?
Horný Bar (Dunajská Streda)
Peter Nagy
3010 -erb rodu Amade 27,5 x 13,5 x ?
Horný Bar (Dunajská Streda)
Peter Nagy
3011 -erb rodu Amade 28 x 13,5 x ?
Sokolce (Komárno)
Peter Nagy
2022 -erb Trnavy 29,5 x 14 x 6,5
Trnava
Emil Dohnal
0021 -erb uhorský 29 x 14 x 7
Žarnovica, kaštieľ
B.Štiavnica, Piargska brána
Banská Hodruša
Vindišlajtňa
Tehelňa uhorskej kráľovskej pokladne v Žarnovici
kon. 19. - zač. 20. stor.
Jozef Šteffek
3113 -forma
Kopčany (Skalica)
Herczig Béla
2023 -forma 30 x 15,5 x ?
Pohronský Ruskov (Levice), cukrovar
Jaroslav Uhljar
0022 -hákový kríž 29,5 x 14 x ?
Nedožery - Brezany (okr.Prievidza)
Štátny symbol Veľkonemeckej Ríše
Tehliarske závody v susednom Nitrianskom Pravne od roku 1942 prevádzkovali Nemci.
v stavbe
2025 -hviezda 29 X 14 X 6
Petrova Ves (Skalica)
Adrián Nečas
2024 -hviezda 28,5 x 14 x 6,5
Bíňovce (Trnava)
Emil Dohnal
1023 -hviezda 28 x 14 x 7
Horná Krupá (Trnava), skládka
František Satko
1024 -hviezda 27 x 13 x 7
Horná Krupá (Trnava), skládka
Koválov (Senica) (AN), skládka
Trstín (Trnava) (ED), kaštieľ*
*židovská tehelňa vTrstíne
František Satko
1025 -hviezda 29 x 14 x 6.5
Pezinok, skládka rudné bane
František Satko
1026 -hviezda ? x 14.5 x 7
Selice (Šaľa), dom
aj variant s dvoma hviezdami
František Satko
1027 -hviezda 28,5 x 13,5 x 6
Smolenice (Trnava), vývažka
František Satko
1029 -hviezda 28.5 x 14.5 x 6.5
Závod (Malacky), dom
František Satko
3114 -hviezda
Selice (Šaľa)
Herczig Béla
Počet nájdených záznamov: 4000 (Do tlače max.350)
1 [ 2 ] 3 . . . 198 199 200