Filter pre vyhľadávanie tehliarskych značiek

Identifikačné číslo:
Písmená, alebo čísla: Všetky
Symbol:
Vyberte symbol

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL, pre výber všetkých stlačte tu.


forma:
Dátumy a čísla:
Orámovanie:
Reliéf znakov:
Región:
Vyberte región

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL


Datovanie:


[ 223 ]
Počet nájdených výsledkov: 4500zoznam mini Vytlačiť do PDF
IČ: Zobrazenie Popis Rozmery Lokalita Komentár Zbierka
4139 WW 24 x 24 x 5,5
Jelka (Galanta), skládka (DM)
SNM - AM
4116 WX 29 x 15,5 x 5
Cífer (Trnava), hospodárske budovy fary
Ľubomír Hanzel
0692 X 29,5 x 14 x 6,5
Bojná, časť Malé Dvorany, kaštieľ (okr. Topoľčany)
AÚ SAV
0996 X 30 x 14 x 6
Hlboké, intravilán (okr. Senica)
SNM-AM
3895 X ? x 16 x ?
Štefanov (Senica)
Vladimír Ďurčanský
0693 Y 29,5 x 14,5 x 7
Skalica
Adrián Nečas
0695 Z 28,5 x 16,5 x 5,5
Galanta, Hlavná ul.
AÚ SAV
2493 Z 29,5 x 15 x 7,5
Skalica
Adrián Nečas
2993 Z 26 x 13 x 6
Šamorín (Dunajská Streda), Horná ul.
Alžbeta Méryová
4087 Z 28,5 x 14,5 x 7
Čab - Sila (Nitra)
Alexander Fehér
1990 Z 26.5 x 13 x 6
Bratislava - Rusovce, dom (DM)
Zichy (18. - 19. stor.)
František Satko
2494 Z 29 x 14 x 7
Zlatníky - Kulháň (Bánovce nad Bebravou), horáreň
František Satko
2992 Z 27,5 x 14 x 6,5
Banská Štiavnica, Kalvária
Marek Mičík
3620 Z 26,5 x 13,5 x 6
Borinka (Malacky), hrad Pajštún
Milan Blahovský
1991 Z 28,5 x 14,5 x 6
Hruboňovo - Výčapy (Nitra) (FS)
Merašice (Hlohovec) (VD)
SNM - AM
0997 Z 26,5 x 12,5 x 6
Borinka, hrad Pajštún (okr. Malacky)
SNM-AM
0700 Z 30 x 14 x 7
Lakšárska Nová Ves (okr. Senica), brána cintorína
V Lakšárskej Novej Vsi boli tehelne Jána Žáka aj Františka Žáka
1. pol. 20. stor.
SNM-AM
3896 Z 29,5 x 15 x 7
Kúty (Senica)
Vladimír Ďurčanský
3897 Z 30 x 14 x 7
Malacky
Vladimír Ďurčanský
4067 Z 29 x 14,5 x 6,5
Kúty (Senica), skládka
Vladimír Ďurčanský
Počet nájdených záznamov: 4500 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 222 224 225