Filter pre vyhľadávanie tehliarskych značiek

Identifikačné číslo:
Písmená, alebo čísla: Všetky
Symbol:
Vyberte symbol

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL, pre výber všetkých stlačte tu.


forma:
Dátumy a čísla:
Orámovanie:
Reliéf znakov:
Región:
Vyberte región

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL


Datovanie:


Počet nájdených výsledkov: 4500zoznam mini Vytlačiť do PDF
IČ: Zobrazenie Popis Rozmery Lokalita Komentár Zbierka
3898 Z 1780 30 x 14 x 5,5
Bratislava, skládka
Vladimír Ďurčanský
1992 ZA 26 x 14 x 6
Kolta (Nové Zámky)
František Satko
1993 ZC 30.5 x 15 x 6
Šenkvice (Pezinok), skládka
Veľký Meder (Dunajská Streda) (PG)
František Satko
2495 ZC 26 x 13 x 5,5
Vieska nad Žitavou (Zlaté Moravce)
Mário Kramár
2497 ZE 27 x 13 x ?
Vinohrady nad Váhom (Galanta)
Ľubomír Ščevík
2496 ZE 30 x 14 x 6,5
Trnava, okolie
Mário Kramár
0998 ZE 28,5 x 14,5 x 6,5
Ludanice, kostol Sv. Trojice (Topoľčany)
Nitrianska Streda (Topoľčany), dom (VD)
SNM-AM
1994 ZERNECK 28 x 13 x 6,5
Rusovce (Bratislava)
Irma Zerneck vlastnila teheňu od roku 1913 (pravdepodobne v Bratislave)
Milan Blahovský
2994 ZF 27 x 13,5 x 6
Jurová (Dunajská Streda)
Peter Gyekes
3497 ZG
Hajná Nová Ves (Topoľčany)
Herczig Béla
3498 ZG
Malé Ripňany (Topoľčany)
Herczig Béla
3499 ZG
Slatina (Levice)
Herczig Béla
2995 ZG 29 x 14,5 x ?
Podhorany (Nitra), zaniknutý kostol
Malé Ripňany (Topoľčany), zbúraná baroková kúria (KN)
v stavbe
0999 ZH 28,5 x 14,5 x 6
Horné Zelenice (okr. Hlohovec)
SNM-AM
0696 ZI 28,5 x 13,5 x 5,5
Bojná, časť Malé Dvorany, kaštieľ (okr. Topoľčany)
Iohanus Zeleméry
18. stor.
AÚ SAV
3500 ZI
Nové Zámky
Herczig Béla
2498 ZI 30,5 x 15 x 6,5
Nitrianska Streda (Topoľčany), staré domy patriace ku kaštieľu v obci
tehelňa Zeleméry Ioanes, Nitrianska Blatnica
Vladimír Danko
0694 ZJ 30,5 x 15 x 7
Kuklov (Senica)
Moravský Svätý Ján (Senica) (IO)
Zentos Janos (skomolene maďarsky Svätý Ján)
Milan Blahovský
0697 ZM 31 x 16,5 x 5,5
Nitrianska Blatnica (okr. Topoľčany), kostol v horách
Adrián Nečas
1995 ZM 30 x 13,5 x 5,5
Chrabrany (Topoľčany), Antikvariát
Kovarce (Topoľčany), skládka (VD)
František Satko
Počet nájdených záznamov: 4500 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 223 [ 224 ] 225