Filter pre vyhľadávanie tehliarskych značiek

Identifikačné číslo:
Písmená, alebo čísla: Všetky
Symbol:
Vyberte symbol

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL, pre výber všetkých stlačte tu.


forma:
Dátumy a čísla:
Orámovanie:
Reliéf znakov:
Región:
Vyberte región

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL


Datovanie:


Počet nájdených výsledkov: 5700zoznam mini Vytlačiť do PDF
IČ: Zobrazenie Popis Rozmery Lokalita Komentár Zbierka
1031 -hviezdy 29.5 x 14.5 x 7
Selice (Šaľa), dom
František Satko
2026 -hviezdy 28,5 x 13,5 x 6,5
Kúty (Senica)
Mário Kramár
4529 -jazdec
Považská Bystrica
Alfréd Bartalos
4020 -kladivá 28 x 14 x 6
Červeník (Hlohovec)
Dušan Mogilský
0023 -kladivá 29,5 x 14,5 x 6
Banská Štiavnica, Horná Resla
Kozelník, mlyn
Banícke kladivká sa nachádzali v erboch mnohých baníckych miest
Jozef Šteffek
0025 -kladivá 27 x14 x 6
Banská Štiavnica
Kozelník (B. Štiavnica)
Jozef Šteffek
1032 -kladivá 30 x 14,5 x 6,5
Veľký Krtíš
Leopoldov (Hlohovec), vyvážka (DM)
Budapeštianska tehelňa - Kőbányai téglagyár r.t.
Jozef Šteffek
4688 -kladivá 1 25 x 12,5 x 7
Podbrezová (Brezno), časť Piesok
Strojáreň Piesok funguje od roku 1789
ohňovzdorná tehla
SNM - AM
4689 -kladivá 1 25 x 12,5 x 7
Podbrezová (Brezno), časť Piesok
Strojáreň Piesok funguje od roku 1789
ohňovzdorná tehla
SNM - AM
0024 -kladivá a srdce 29 x 14 x 8
Nová Dedina (Levice)
Levice, kasáreň (JUh)
Jozef Šteffek
2026 -koleso 28 x 14 x 6,5
Trnava, Jeruzalémska ulica, dom
štylizovaný erb Trnavy
Emil Dohnal
3115 -koleso 30 x 15 x 6
Pavlovce (Rimavská Sobota)
Herczig Béla
0026 -koleso 29,5 x 14,5 x 6,5
Trnava, Hornopotočná ulica
Bínovce (okr. Trnava)
Štylizovaný erb mesta Trnava
17. - 18. stor
Jozef Urminský
0027 -koleso 29,5 x 14,5 x 6,5
Trnava, Havlíkova ul.
Štylizovaný erb mesta Trnava
17.- 18. stor.
Jozef Urminský
0028 -koleso 29 x 14 x 6
Kremnica (okr. Žiar nad Hronom)
Štylizovaný erb mesta Kremnica
18. stor.
MeM Pezinok
1033 -koruna 29 x 14,5 x 7
Zlaté Moravce
Milan Blahovský
4272 -koruna 29,5 x 14,5 x 6
Trhová - Hradská (Dunajská Streda)
Vojtech Ševeček
2029 -kosoštvorec 30 x 15 x 7
Dojč (Senica)
Adrián Nečas
4106 -kosoštvorec 25 x 25 x 7
Slovenská Nová Ves (Trnava), dom
Ľubomír Hanzel
1034 -kosoštvorec 27,5 x 13 x 7
Dojč (Senica), vyvážka
František Satko
Počet nájdených záznamov: 5700 (Do tlače max.350)
1 2 3 [ 4 ] 5 . . . 283 284 285