Filter pre vyhľadávanie tehliarskych značiek

Identifikačné číslo:
Písmená, alebo čísla: Všetky
Symbol:
Vyberte symbol

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL, pre výber všetkých stlačte tu.


forma:
Dátumy a čísla:
Orámovanie:
Reliéf znakov:
Región:
Vyberte región

Pre výber viacerých položiek použite klávesu CTRL


Datovanie:


Počet nájdených výsledkov: 4500zoznam mini Vytlačiť do PDF
IČ: Zobrazenie Popis Rozmery Lokalita Komentár Zbierka
0686 W 30 x 14,5 x 7
Komjatice, Grasalkovičov kaštieľ, (okr. Nové Zámky)
gróf Wodiander, Komjatice, 19. stor.
KPÚ Nitra
0685 W 28.5 x 14.5 x 6.5
Bratislava - Petržalka
Vlčkovce (okr. Trnava), verzia W.3.
? tehelňa baróna Walterskirchena v Bratislave
kon. 19. - 1. pol. 20. stor.
SNM-AM
0992 W 29 x 15 x 5
Fiľakovo, dom pod hradom (okr. Lučenec)
SNM-AM
4436 W 29,5 x 15 x 7
Kostolné Kračany (Dunajská Streda), skládka
Vojtech Ševeček
3099 W 1820 ? x 13 x ?
Šamorín (Dunajská Streda)
Peter Nagy
2479 W erb Trnavy 29,5 x 14 x 6,5
Trnava
Emil Dohnal
0687 W110
Bratislava
Sobotište (okr. Senica) (AN)*
variant WVO -Valtice(ČR)
*v Sobotišti varianty W40, W60, W80
1. pol. 20. stor.
Gabriel Szöllösi
0688 W90 26,5 x 12,5 x 6,5
Bratislava, mlyn na Vydrici
Sobotište (okr. Senica) (AN)*
variant WVO - Valtice(ČR)
v Sobotišti varianty W40, W60, W80
1. pol. 20. stor.
SNM-AM
2482 WBI 29 x 14 x 6
Beladice (Zlaté Moravce)
Mário Kramár
3100 WD 864 30 x 15,5 x ?
Veľký Meder (Dunajská Streda)
Peter Nagy
1977 WE 28.5 x 15 x 7
Chtelnica (Piešťany), dom
František Satko
1978 WE 28.5 x 14 x 6.5
Krakovany (Piešťany)
Wenzel
František Satko
0993 WEISZ NANDOR WERBO 29.5 x 14 x 6.5
Vrbové (okr. Pieštany)
Tehelňa Nándora Weisza vo Vrbovom, kon. 19. - zač .20. stor.
SNM-AM
1979 WF 29.5 x 14.5 x 6
Chrabrany (Topoľčany), Antikvariát
František Satko
1981 WF 29.5 x 14 x 6
Merašice (Hlohovec), dom
František Satko
2484 WF 26,5 x 13 x 6
Trávnica (Nové Zámky), dom
František Satko
2483 WF 29 x 14 x 6
Tesárske Mlyňany (Zlaté Moravce)
Mário Kramár
1980 WF 29,5 x 15 x 6,5
Merašice (Hlohovec), tehelňa
SNM - AM
1982 WH 27.7 x 14 x 6.5
Nadlice (Partizánske), dom
František Satko
3617 WH 29 x 14,5 x 7
Vráble (Nitra)
Mário Kramár
Počet nájdených záznamov: 4500 (Do tlače max.350)
1 2 3 . . . 219 [ 220 ] 221 . . . 223 224 225