2% z daní


 

RADI BY SME VÁS UPOZORNILI NA MOŽNOSŤ PODPORIŤ VÝSKUM TEHLIARSTVA

PRISPENÍM 2% (3%) Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2020.

 

 

       Ako už možno viete, občianske združenie Laterarius má naplánovanú rozsiahlu činnosť. Jeden z hlavných projektov je Register tehliarskych značiek na Slovensku, ktorý sprístupňujeme na webe. Momentálne máme spracovaných 5100 značiek, čakajú nás ale ďalšie tisíce.

     Usporadúvame stretnutia pre znalcov historických tehál a exkurzie pre členov spoločnosti. 
      Finančné prostriedky, ktoré táto činnosť vyžaduje, ale nemáme zabezpečené. Jedna z možností je sponzoring cez súkromné firmy (vo všeobecnosti ochota rozdávať peniaze s príchodom krízy značne poklesla), ďalej je tu Ministerstvo kultúry a jeho dotácie. Tretia možnosť je poukázanie 2% (3%) z daní. Preto si tý, ktorý nám chcú prispieť, môžu v prílohe pod textom stiahnuť vyplnený formulár s našimi údajmi. V prípade, že podávate daňové priznanie sami, stačí naše údaje vyplniť do kolónky, ktorá je už priamo súčasťou daňového priznania. V prípade, že ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás vyplnil Váš zamestnávateľ, je potrebné si od zamestnávateľa vyžiadať do 30. apríla
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, ktorý je povinný Vám ho dať. Vyplníte VYHLÁSENIE, ktoré spolu s Potvrdením o zaplatení odnesiete na podateľnu miestneho daňového úradu, takisto do 30. apríla. Možno by nebolo márne osloviť rodinu a známych, hlavne ak ešte nie sú rozhodnutí, kde pomôžu svojimi 2% (3%). 
     Vďaka projektu Register tehliarskych značiek bude možné zachrániť množstvo informácií o našej histórii a kultúre, ktoré sa každodenne strácajú za bránami skládok stavebného odpadu. Historické budovy, archívne záznamy alebo pamätníci, ktorí sú ešte stále tu, nám môžu pomôcť zachytiť našu históriu v celej jej rozmanitosti. Preto dúfame, že projekty, ktoré sme v predchádzajúcich rokoch úspešne rozbehli, budú môcť aj s Vaším prispením, v tomtom roku pokračovať.

                                                                                           ĎAKUJEME

 

              LATERARIUS – Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva
              Občianske združenie
              Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava
              Č. účtu: 2922845383/1100
              IČO: 36106160

V prípade, že máte otázky týkajúce sa nášho združenia, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej adrese, alebo mailom: laterarius@laterarius.sk

 

Tlačivá k daňovému priznaniu na poukázanie 2% (3%) z daní o.z. Laterarius -

1. V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

2. Ž I A D O S Ť  o ročné zúčtovanie dane

3. P O U Č E N I E O NA VYPLNENIE 2% Z DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

4. DAŇOVÉ PRIZNANIE TYP A s vyplnenými údajmi o príjmateľovi 2%

5. DAŇOVÉ PRIZNANIE TYP B s vyplnenými údajmi o príjmateľovi 2%